0

Tutkimus: Äänestäjille vaaleissa puolue tärkeämpi kuin ehdokas

Puolue on eduskuntavaaleissa tärkeämpi kuin ehdokas, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta.  Enemmistö suomalaisista (61 %) ilmoittaa valitsevansa ensin puolueen ja sen listoilta parhaan ehdokkaan. Reilu neljännes (26 %) kuitenkin uskoo valitsevansa parhaan ehdokkaan välittämättä puoluekannasta. Vuonna 2015 eduskuntavaalien alla toteutetussa tutkimuksessa tulokset olivat täsmälleen samat kuin nyt toteutetussa.

Merkittävimmät tekijät ehdokasvalinnassa ovat ehdokkaan uskottavuus ja luotettavuus (68 % valitsee viiden tärkeimmän joukkoon), kyky ajaa ja puolustaa yhteiskunnan kehityksen kannalta tärkeitä asioita (68 %) sekä selkeä käsitys ehdokkaasta henkilönä ja ihmisenä (42 %).

Joka viidennelle on tärkeää, että ehdokas on kotikunnasta tai lähialueelta (22 %), on vankka poliittinen kokemus (21 %), vaalikoneen tarjoama tulos (20 %) ja ehdokkaan mahdollisuus tulla valituksi (19 %). Ehdokasvalinnan häntäpäässä ovat vaalimainonta (1 %), ystävien ja tuttavien suositukset (2 %) ja ehdokkaan aktiivisuus sosiaalisessa mediassa (2 %).

Enemmistölle puolueen arvomaailma kuuluu tärkeimpien valintatekijöiden joukkoon (59 % valitsee viiden tärkeimmän joukkoon). Noin kaksi viidestä painottaa ratkaisuissaan puolueen hyviä linjauksia asiakysymyksissä (43 %) ja sitä, että puolueella on päteviä ihmisiä tekemään valtakunnallisia päätöksiä (38 %).

Kolmasosalle (34 %) oman ammatti-, tai sosiaaliryhmän etujen ajaminen on merkittävää ja lähes joka neljännelle (23 %) halu vaikuttaa tulevan hallituksen kokoonpanoon. Sen sijaan vähämerkityksisimpiä ovat paikalliset kiistakysymykset (6 %), pärjääminen vaalitenteissä (7 %) ja halu näpäyttää päättäjiä (10 %).

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 1.-6.2.2019. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 112. Vastaajat edustavat maamme 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa