0

AVI pyytää kuntia tarkastamaan valtakunnallisten toimijoiden hoivakodit

Itä-Suomen aluehallintovirasto pyytää kuntia tarkastamaan valtakunnallisten sosiaalihuollon toimintayksiköiden eli vanhusten hoivakotien keskeiset valvottavat asiat vielä tämän kevään aikana.
Aluehallintovirasto arvioi yhdessä kuntien kanssa kunnilta saatujen valvontatietojen perusteella tarkempaan valvontaan valittavat yksiköt. Samalla päätetään myös muista tarvittavista valvontatoimenpiteistä alueella.
Itä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa valvontatiedoista niiden valmistuttua.
Itä-Suomen alueella on yhteensä 130 vanhustenhuollon yksityistä yksikköä. Tämä määrä sisältää 67 valtakunnallista yksikköä.
Ensisijainen valvontavastuu yksityisistä sosiaalihuollon palveluista ja palvelujen laadun toteutumisesta on kyseisellä palveluntuottajalla itsellään ja seuraavaksi kunnalla.
Aluehallintovirasto puolestaan ohjaa vanhuspalvelujen toteuttamista ja lupaviranomaisena arvioi yksiköiden toimintaedellytyksiä lupahakemuksen ja tarkastuksen yhteydessä. Avi myös valvoo hoitokotien toimintaa valvontaviranomaisten yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman mukaisesti ja reagoi yhteydenottojen ja muun muassa mediauutisoinnin kautta esiin tuleviin toiminnan epäkohtiin. AVI tekee ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä, kun epäkohtaepäily sitä edellyttää. Valvontapäätöksellä AVI edellyttää tarvittaessa epäkohtien korjaamista ja seuraa korjausten toteutumista.
Aluehallintoviraston valvonta on riskiperustaista ja perustuu valvontaohjelmiin sekä epäkohtailmoituksiin. Valvottavat yksiköt valikoituvat epäkohtailmoitusten ja muun tiedonkeruun perusteella.
AVI neuvoo, että jos havaitsee epäkohtia niistä tulee ensisijaisesti kertoa tai tehdä kirjallinen muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle. Mikäli huoli omaisen saaman palvelun tai kohtelun laadusta jatkuu, asiasta tulee olla yhteydessä vanhuksen kotikuntaan, vaikka siitä on ilmoitettu yksikön vastuuhenkilölle.