0

Kunnalla hyvä tonttitilanne

Kangasniemellä on tällä hetkellä hyvä tonttitilanne. Tarjolla on runsaasti vapaita teollisuustontteja ja rakentajille myös erilaisia omakotitontteja. Kunnanhallitus hyväksyi kaavoituskatsauksen ja kaavoitusohjelman tälle vuodelle ja esittää kaavoitusjärjestelyitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Parhaillaan asemakaavan muutostyö on käynnissä mm. ydinkeskustan ranta-alueella. Pirtinpuiston ja Luotsitien välistä ranta-aluetta, erityisesti Rantatoria, haluttaisiin kehittää paremmin mm. matkailua ja elinkeinotoimintaa palvelevaan suuntaan. Alueella on meneillään myös Taajamien elinvoimaisuus -projekti, jonka tiimoilta kartoitetaan alueen arvokasta rakennuskantaa ja pyritään pohtimaan uutta käyttöä mm. nykyiselle paloaseman kiinteistölle.