0

Pääkirjoitus: Ikäihmiset ansaitsevat kunnollista hoivaa

Suomalaisten ikäihmisten hoidossa teoria ja käytäntö eivät kohtaa. Mainoksissa maalailtu auvoisa arki osoittautuu turhan usein jopa suoranaiseksi piinaksi ja kärsimykseksi. Ne vanhukset, jotka eivät pysty huolehtimaan itsestään omatoimisesti, voivat joutua olemaan pitkiäkin aikoja ilman kunnollista hoivaa.
Julkinen keskustelu tilanteesta räjähti käyntiin, kun Esperi Caren Ulrika-hoitokodissa puutteet olivat niin pahoja, että Valvira määräsi hoitokodin toiminnan keskeytettäväksi.

Esperistä tuli nopeasti kirosana, mutta yritys ei ole ongelmineen yksin. Runsaasti huomautettavaa on löytynyt myös yksityisten Attendon ja Mehiläisen hoitokodeista. Puhtaaksi pulmuseksi ei voi nostaa julkistakaan sektoria. Menneinä vuosina on syntynyt monia kohuja, kun kaltoin kohdeltujen vanhusten tarinat ovat päätyneet julkisuuteen.

Hoitokotien ongelmien ytimessä on hoitohenkilökunnan vähäinen määrä. Kun käsiä ja jalkoja ei ole tarpeeksi, joutuvat vanhukset olemaan märissä vaipoissa, likaisina ja nälkäisinä, ilman sitä hoitoa ja hoivaa, jonka vuoksi he ovat hoitokotiin tulleet.
Osaltaan käsien puute voi johtua siitä, että ammattitaitoista henkilökuntaa ei ole työmarkkinoilla vapaana. Osaltaan tilanne johtuu rahasta. Hoidon tasoa ja resursseja ei määrittele asiakkaiden tarve vaan yritysten taloudellinen intressi. Henkilöresurssien lisääminen kutistaisi tietenkin yhtiöiden taloudellista tulosta.
Raha ratkaisee myös julkisen puolen palveluissa. Valtio on jatkuvasti leikannut valtionosuuksia, joten rahapulassa kuntien ja kuntayhtymien on ollut pakko säästää omien laitostensa kustannuksista. Kuntien rahapula heijastuu myös yksityisiltä hankittaviin ostopalveluihin: kun rahaa on vähän, on kaikki kilpailutettava ja yleensä kilpailutuksessa ratkaiseva tekijä on hinta. Palvelun saa tuotettavakseen se, joka tekee sen halvimmalla.

Isot kohut ja päivittelyt eivät sinänsä paranna hoivan tarvitsijoiden asemaa. Toivottavasti nyt syntynyt tilanne kuitenkin käynnistää hyvän keskustelun siitä, miten hoivan tasoa voidaan aidosti parantaa ja miten hoivakoteihin voidaan saada lisää työvoimaa. Hoivakodeissa ja vanhainkodeissa asuvat ikäihmiset ansaitsevat hyvän ja arvokkaan elämän ja hoiva-alalla työskentelevät ammattilaiset kunnolliset työolot.

Kalevi Tiitinen
kalevi.tiitinen@kangasniemenlehti.fi