0

Sähköverkon tila on vaihteleva – lyhyitä sähkökatkoja esiintyy

Lumikuormatilanne sähköverkossa on aiheuttanut alueellisesti poikkeuksellisen paljon lyhyitä sähkökatkoja, kertoo sähköjakeluyhtiö Järvi-Suomen Energia Oy tiedotteessaan. Katkoalueet ovat vaihdelleet ja siten ovat koskeneet eri asiakkaita eri ajankohtina. Vaikka ajoittain tilanne paranee, lopullinen helpotus saadaan, kun lämpötila nousee reilusti suojakelin puolelle. Vikoja aiheuttavat puut taipuvat yksittäin linjoilla johtokadun raivausalueiden ulkopuolelta. Yksittäinenkin runko keskijännitelinjalla aiheuttaa sähkökatkon.

Lyhyet sähkökatkot, joita nyt esiintyy, syntyvät lumikuormatilanteen aiheuttamana sähköverkon suojausten toiminnasta, yhtiöstä kerrotaan. Nämä automaattiset lyhyet katkot ovat osa sähköverkon toimintaa, jolla suojataan henkilöitä ja omaisuutta sekä estetään pitemmän sähkökatkon syntymistä, jos mahdollista.

Jos vika jää tämän jälkeen pysyväksi, käyttökeskuksessa ryhdytään rajaamaan vika-aluetta kaukokäytöllä ja tämä aiheuttaa uusia lyhyitä katkoja ennen kuin vika on saatu rajattua mahdollisimman pienelle alueelle. Kun vika on saatu rajattua mahdollisimman pienelle alueelle, hälytetään asentajat partioimaan ja korjaamaan tilanne.

Sähköverkon operaattorit seuraavat jälleen kytkentöjä ja tekevät rajauksia vikakohteiden ja täsmällisten alueiden paikallistamiseksi. Näitä tarkempia alueita selvitetään maastossa asentajien ja helikoptereiden voimin ja lennot jatkuvat tänään perjantaina sään niin salliessa.

Sähkönsiirtoasiakas voi saada keskeytyskorvausta yli 12 tunnin yhtäjaksoisesta sähkönjakelun keskeytyksestä. Sähkönjakeluyhtiö maksaa   korvauksen automaattisesti eikä sitä tarvitse erikseen hakea. Korvaus maksetaan asiakkaan oman laskutusrytmin mukaisesti ja se näkyy sähkölaskulla hyvityksenä.