0

Mielipide: Lapsen oikeus yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin

Kiusaaminen ja siihen puuttuminen tai paremminkin puuttumattomuus puhuttaa. Kiusaamiseen puuttuminen on pitkäjänteistä työtä, johon tarvitaan selkeitä toimintamalleja ja yhteistyötä monialaisten ammattilaisten, lasten ja kotien välillä. Kiusattua ei ikinä saa syyllistää tilanteesta.
Viime aikoina pienet kunnat ja Kiva koulu- hankkeen toimimattomuus ovat myös nousseet keskustelussa esiin. Pienessä kunnassa usein lähes kaikki tuntevat toisensa ja toistensa historian. Silloin kun lapseen kohdistuu negatiivisia odotuksia ja asenteita taustasta johtuen ollaan vaarallisella polulla.

Tämä on asia, johon on syytä tarttua myös Kangasniemellä. Olen kuullut huolta siitä, että täälläkään jokaisella lapsella ei ole yhdenvertaiset mahdollisuudet saada tarpeidensa mukaista tukea ja apua koulupolulla. Tämä pätee niin kiusaamistilanteisiin kuin muihinkin haasteisiin esimerkiksi oppimiseen liittyen. Asia kaipaa selvitystä.
Koulujen toimintamalleja tulee kehittää ja käydä läpi säännöllisesti, läpinäkyvästi ja monialaisesti, jotta varmistutaan että jokainen lapsi saa tarpeen mukaista tukea, apua ja turvaa elämän haasteissa.

Lasten asioita pitää hoitaa systemaattisesti, tasa-arvoisesti ja lapsen etu kirkkaana mielessä. Lapsen tausta ei saa määrittää hänen tulevaisuuttaan ja kokemustaan omista mahdollisuuksista. Koulun tehtävä on tasoittaa taustoista johtuvia eroja ja tarjota kaikille yhtäläiset mahdollisuudet.
Pienen paikkakunnan yhteisöllisyys voi olla mitä parhain voimavara. Huolehditaan, että siitä pääsevät osaksi positiivisella tavalla ihan kaikki kuntalaiset eikä jätetä ketään ulkopuolelle.

Maisa Juntunen
Kunnanvaltuutettu
Sivistys-ja hyvinvointilautakunnan jäsen
Eduskuntavaaliehdokas
Vihr.