0

Jäiden vahvuudessa suuria alueellisia eroja Etelä-Savossa

Etelä-Savon ELY-keskus mittasi keskiviikkona 9. tammikuuta jään paksuutta neljällä järvellä maakunnan etelä- ja länsiosassa. Mittaukset tehtiin 70-100 metrin etäisyydellä rannasta. Jäiden vahvuudessa havaittiin suuria alueellisia eroja. Jääpeitteen kokonaispaksuudet vaihtelivat paikasta riippuen 11-24 senttimetrin välillä. Jäät olivat noin 9 senttimetriä ohuempia tammikuun keskiarvoon nähden. Jää koostui pääosin teräsjäästä. Mäntyharjun Korpijärvellä teräsjään paksuus oli pienimmillään 11 senttimetriä. Teräsjään päällä oli havaittavissa kohvajääkerros, joka petti kulkijan alla. Kaikissa mittauspaikoissa oli jään päällä vedestä ja lumesta koostuva sohjokerros sekä tämän päällä ohut kuiva lumikerros.

Valtakunnallisista jäähavaintopaikoista Haukivuoren Kyyvedellä mitattiin 10.1. kokonaisjäänpaksuudeksi 24 senttimetriä. Kyyvedellä jää paksuni vuodenvaihteen ja 10.1. välillä vain yhden senttimetrin; tämä johtui paksusta eristävästä lumikerroksesta. Mittaukset tehdään valtakunnallisilla jäähavaintopaikoilla 10 päivän välein. Seuraava mittauspäivä on 20.1.

Jäänpaksuuden erot vesistön eri osissa ovat edelleen suuria, ja siksi jäillä liikkujien tulee olla varovaisia. Vaikka rannalla jäätä on jo paikoin tukevasti, voi etenkin suurempien järvien selkävesillä jää olla vielä heikkoa. Ilmoitetut jäänpaksuudet eivät milloinkaan kerro kyseisen järven koko jäätilannetta, vaan pelkästään yhden tutkimuskohteen tuloksen. Mittauspaikat ovat korkeintaan 100 metrin etäisyydellä rannasta, eivätkä näin ollen kuvaa selkävesien jäätilannetta. Mittauspaikat eivät myöskään sijaitse virtapaikoissa.

Viime aikoina satanut paksu lumikerros on monin paikoin muuttunut sohjoksi. Sohjo voi pakkasten vaikutuksesta muuttua heikommin kantavaksi kohvajääksi teräsjään pinnalle.

Sääennusteen mukaan ilman lämpötila on pakkasen puolella seuraavat 10 vuorokautta ja odotettavissa on myös lumisateita. Jäät ovat hiljalleen vahvistumassa mutta alueellisia eroja jäänpaksuuksissa ja jään laadussa on edelleen odotettavissa. Erot ranta-alueiden ja ulompien selkävesien jäänpaksuuksissa ovat usein alkutalvesta suuria, joten jäiden vahvistuessakin on edelleen syytä varovaisuuteen.