0

Kolumni: Kasva Kangasniemi!

Kasva Suomi! on Suomen Yrittäjien teema tulevissa vaaleissa. Yrittäjien ja yritysten luoma kasvu turvaa työn ja hyvinvoinnin Suomessa. Jatkuvaa kasvua ja kehittämistä sekä korkeaa työllisyysastetta tarvitaan, jotta Suomi pystyy selviytymään ikääntyvän väestön tarpeista, turvaamaan korkean koulutustason ja huolehtimaan muista hyvinvointivaltion tehtävistä.
Suomen Yrittäjien laatimissa tavoitteissa pyritään mm. madaltamaan yrittämisen ja työllistämisen kynnystä, huolehtimaan osaavan ja koulutetun työvoiman riittävyydestä, helpottamaan kansainvälistymistä, purkamaan turhaa sääntelyä ja parantamaan yrittäjien sosiaaliturvaa ja mahdollisuuksia perheen ja yrittäjyyden yhteensovittamiseen.
Suomen Yrittäjät haastaa kaikki puolueet tarttumaan tähän kasvuohjelmaan, joka varmistaa talouden kestävän kehityksen, korkean työllisyyden ja lujittaa hyvinvointivaltion pohjaa.

Kasva Kangasniemi! voisi olla paikkakunnan teema lähivuosina. Valtakunnallisen tason tavoitteet on helppo tuoda myös tänne paikalliselle tasolle. Vähän pienemmässä mittakaavassa on aivan yhtä tärkeää huolehtia omista yrityksistämme ja niiden toimintaedellytyksistä.
Juuri kasvun ja kehityksen ansiosta on moni kangasniemeläinen yritys viime aikoina luonut runsaasti uusia työpaikkoja ja siten omalta osaltaan vaikuttanut kuntalaisten hyvinvointiin. On ensiarvoisen tärkeää, että Kangasniemi koetaan yrittäjämyönteisenä kuntana, jossa tulevaisuus nähdään mahdollisuutena ja johon yrittäjän kannattaa satsata. Näiden tavoitteiden edistämiseen haluaa Kangasniemen Yrittäjät antaa oman panoksensa toimimalla yhteistyössä kunnan kanssa, edistämällä paikallisten yritysten näkyvyyttä, huolehtimalla jäsentensä hyvinvoinnista ja tarjoamalla mahdollisuuksia uusiin kontakteihin ja verkostoitumiseen.

Yksi kasvun haaste on kuntamme alati vähenevä väkiluku. Jos lapsia syntyy enää yksi koululuokallinen vuodessa, ei ole vaikea ennustaa mihin se johtaa. Osaavasta työvoimasta on jo joissakin yrityksissä pulaa ja toisaalta tarvitsisimme lisää ostovoimaa turvaamaan paikkakunnan pienyrittäjien palvelujen säilymisen. Kaikki muuttajat ovat meille tärkeitä, mutta erityisiä poppakonsteja pitäisi keksiä lapsiperheiden houkuttelemiseksi.
Työpaikat ovat tietysti avaintekijä, jonka perässä seuraavat monipuoliset asumisen vaihtoehdot, houkuttelevat koulut, palvelut ja harrastusmahdollisuudet. Miten erottuisimme niistä lukuisista muista kunnista, jotka yhtä lailla havittelevat ja kosiskelevat muuttajia? Siinäpä pähkinä purtavaksi, mutta uskon, että yhdessä nakerrellen voimme keksiä uusia ideoita ja toimintamalleja kokeiltavaksi. Kannattaa yrittää ees!
Kasva Kangasniemi – älä ainakaan enää kutistu! Menestyksekästä ja onnellista uutta vuotta!

Nina Reinikainen
puheenjohtaja
Kangasniemen Yrittäjät ry