0

Pääkirjoitus: Pitääkö olla huolissaan?

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan tuore haastattelututkimus kertoo, että suomalaisten maanpuolustustahto on laskenut alimmalle tasolleen lähes 30 vuoteen.
Haastattelututkimuksen kysymys kuului: Jos Suomeen hyökätään, niin olisiko suomalaisten mielestänne puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta? Tuohon kysymykseen vastasi myönteisesti 66 prosenttia vastaajista. Viimevuotiseen kyselyyn verrattuna myönteisesti vastanneiden osuus on kutistunut kuudella prosenttiyksiköllä. Eniten maanpuolustustahto on hiipunut nuorimmilla, alle 25-vuotiailla vastaajilla.
Myös nykyisenkaltaisen miesten yleiseen asevelvollisuuteen perustuvan järjestelmän kannatus on laskenut. Nykymenoa kannattaa nyt 74 prosenttia vastaajista. Viime vuodesta tukijoiden määrä on laskenut seitsemän prosenttiyksikköä. Eniten tuki on laskenut. Eniten tuki on laskenut 15–34-vuotiaiden keskuudessa.

Itsenäisyyspäivän kynnyksellä on syytä miettiä, onko tilanteesta syytä olla huolissaan? Onko itsenäisyys enää tärkeä nykynuorisolle? Eikö veteraanisukupolvien työtä maan puolustamisessa ja sodanjälkeisessä jälleenrakennuksessa enää arvosteta?
Vaikka kyselyssä prosentit ovat laskeneet, ei suureen huoleen ole syytä. Edelleenkin 84 prosenttia vastaajista aikoo henkilökohtaisesti osallistua parhaansa mukaan maanpuolustukseen, jos Suomi joutuu hyökkäyksen kohteeksi. Jos vastaava kysely olisi tehty 1920-luvun lopulla tai 1930-luvun alkupuolella, olisivat lukemat voineet olla hyvin samankaltaisia. Konkreettisia sotilaallisia uhkakuvia ei julkisessa keskustelussa näkynyt. Suurin vihollinen taisi olla kieltolaki, josta kansakunta yritti ponnistella eroon.

Nyt Putin ja Trump hämmentävät kansainvälistä politiikkaa ja luovat puheillaan ja teoillaan jännitteitä. Suomalaiset eivät kuitenkaan koe, että poliittinen ilmapiiri olisi suuri turvallisuusuhka. Tutkimuksen mukaan sotilaallisten näkymien sijaan suomalaisten konkreettisimmaksi huolenaiheeksi on noussut ilmastonmuutos. Viime vuotisessa tutkimuksessa 75 prosenttia piti ilmastonmuutosta huolestuttavana, nyt huolestuneita on jo yhdeksän kymmenestä.
Uhkakuvat ja kyselyprosentit voivat vaihdella. Lopulta kysely kuitenkin kertoo sen, että jos tarve niin vaatii, Suomen nuoret ikäpolvet ovat yhtä valmiina puolustamaan isänmaataan kuin veteraanisukupolvet aikoinaan. Itsenäisyyden arvostus ei ole mihinkään kadonnut.
Kalevi Tiitinen
kalevi.tiitinen@kangasniemenlehti.fi