0

Pääkirjoitus: Maltillinen verolinja paikallaan

Kuntien päättäjät elävät hankalia aikoja. Maan hallitus sorvaa sote-uudistusta ja uutta maakuntahallintoa. Varmaa ei ole milloin uudistukset hyväksytään ja milloin mullistukset astuvat voimaan, mutta tulevaan pitää kuitenkin varautua. Budjettiraameja tuleville vuosille pitää rakentaa, vaikka tarkkojen ennusteiden sijasta budjetoinnin pohjaksi olisi käytettävissä parhaimmillaankin vain valistuneita arvauksia.

Kangasniemelläkin tulevaisuuden yllä leijuu monia epävarmuustekijöitä. Suurin talouden uhka on tähän asti ollut Essoten laskutus. Tälle vuodelle budjettiin oli varattu Essotelle rahaa 22,4 miljoonaa. Summa kuitenkin loppui kesken ja valtuusto hyväksyi kohteeseen puolen miljoonan lisämäärärahan.
Toivoa sopii, että Essoten mittavat taloustalkoot tuottavat tulosta ja kustannusten kasvu saadaan kuriin. Mitään takuita ei kuitenkaan ole siitä, että ensi vuoden budjettiin kirjattava summa ei ylittyisi.
Verotulojen kertymä on yleensä ollut Kangasniemelle suotuisa. Loppuvuodesta on totuttu toteamaan, että veroja on kertynyt budjetoitua enemmän. Tämä vuosi on ollut poikkeus. Tässä vaiheessa vuotta näyttää siltä, että verotuloja saadaan budjetoitua vähemmän. Summa taitaa painua lähemmäs 18 miljoonaa euroa.
Valtionosuuksia leikkaamalla maan hallitus on kurittanut kuntia monina vuosina. Nyt koko Etelä-Savoa vaivaava väestökato uhkaa supistaa myös valtionosuuksia. Valtionosuudet ovat paljolti väestösidonnaisia. Jos väkeä on vähemmän, tulee valtionosuuksiakin vähemmän.

Epävarmuustekijöistä huolimatta Kangasniemen valtuusto päätti maanantaina olla kiristämättä verotusta. Tuloveroprosentti pysyy 20,75:ssä ja ennallaan ovat myös muut verot: yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,93, vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,45, muun kuin vakituisen asuinrakennuksen, esimerkiksi kesämökin, veroprosentti 1,05 ja rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00.

Maltillinen verolinja on varmasti nyt paikallaan. Se kertoo siitä, että Kangasniemi uskoo vahvasti hallitsevansa omat menonsa ja tulonsa. Maltillisuus on paikallaan myös uusien asukkaiden houkuttelemisen kannalta. Kuntien väliset erot verotuksessa ovat merkittäviä. Kuntalainen voikin asuinpaikan valinnalla vaikuttaa omaan verotukseensa useilla satasilla tai jopa tuhansilla vuodessa. Jos ja kun uusia asukkaita halutaan houkutella, on maltillisesti verottava mutta palveluista hyvää huolta pitävä kunta vahvoilla.