Tehomet jälleen suurin yhteisöveron maksaja

Osakeyhtiöiden ja yhteisöjen tuloverot ja maksuunpannut verot vuodelta 2017 ovat tulleet julkisiksi.
Verotettavaa tuloa kertyi 94:lle kangasniemeläiselle osakeyhtiölle ja yhteisölle yhteensä noin 7,9 miljoonaa euroa. Nämä yhtiöt ja yhteisöt maksoivat yhteisöveroa yhteensä lähes 1,7 miljoonaa euroa.
Yhteisövero peritään yhtiöiden ja yhteisöjen verotettavasta tulosta, joka lasketaan vähentämällä veronalaisista tuloista vähennyskelpoiset menot. Verokanta on vuodesta 2014 alkaen ollut 20 prosenttia. Seurakunnan yhteisöveroprosentti on 6 prosenttia. Yhteisöveron tuotosta osansa saavat valtio ja kunnat.
Julkisia ovat tieto yhtiöiden ja yhteisöjen verotettavasta tulosta, maksunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä. Tieto siitä, paljonko yhtiö on maksanut veroa mihinkin kuntaan, ei ole julkinen tieto. Henkilöyhtiöt, kuten avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt eivät maksa yhteisöveroa, vaan niiden tulos jaetaan verotettavaksi yhtiöiden omistajilta. Samoin yksityinen elinkeinonharjoittaja maksaa verot yritystoimintansa tuloksesta omassa verotuksessaan.

Paikkakunnan osakeyhtiöistä eniten verotettavaa tuloa vuonna 2017 kertyi valaisinpylväsvalmistaja Tehomet Oy:lle eli yli 1,9 miljoonaa euroa. Yhtiö maksaa yhteisöveroa yli 390 000 euroa.
Toiseksi eniten tuloja kerrytti, ja siten myös veroja maksaa Kangasniemen Osuuspankki, jonka viime vuoden verotettavat tulot ovat yli 1,2 miljoonaa euroa. Tuloistaan yhteisöveroa pankki maksaa noin 245 000 euroa.
Kolmanneksi eniten verotettavaa tuloa hankki muovituotevalmistaja Rotomon Oy, jonka verotettava tulo oli reilut 600 000 euroa ja verot reilut 124  000 euroa.
Paikkakunnan suuriin yhteisöveron maksajiin lukeutuu myös ohjelmistojen suunnitteluun ja valmistukseen erikoistunut SoftaIdea Oy, jonka verotettavat tulot olivat lähes 530 000 euroa ja verot reilut 107 000 euroa.

Lue lisää paikkakunnan suurista yhteisöveron maksajista 8. 11. ilmestyneestä Kangasniemen Kunnallislehdestä.