0

Ympäristötekoja lähellä ja kaukana

Viime viikolla mediassa ja ihmisten puheissa sai suuren huomion hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportti. Maapallo lämpenee huolestuttavaa vauhtia. Tavoitteena on pysäyttää lämpeneminen 1,5 asteeseen. Pahasti kuitenkin näyttää siltä, että tuo tavoite karkaa käsistä. Siinä missä Suomen päästöt ovat kutistuneet, tupruaa Intiassa ilmoille enemmän ja enemmän kasvihuonekaasuja.
On paikallaan, että suomalaiset huolestuvat ja alkavat pohtia kulutusvalintojaan ja elämäntapaansa ympäristön näkökulmasta. Samalla kuitenkin kasvispainotteisempaan ruokavalioon siirtyminen kuulostaa mitättömältä toimenpiteeltä, kun samalla maapallon miljardit köyhyysrajalla elävät asukkaat etsivät konsteja elintasonsa parantamiseen. Sellaista yhtälöä, jonka tuloksena olisi ilmastopäästöjen hallittu lasku, ei ole näköpiirissä.

Globaali huoli ilmaston lämpenemisestä on aiheellinen. Samoin on aiheellista tarttua kaikkiin pieniinkin tekoihin, joilla kasvihuonekaasuja pystyttäisiin vähentämään. Globaalin huolen lisäksi on kuitenkin paikallaan kohdistaa huomio myös paikallisiin ongelmiin.
Kangasniemellä Puulan puhtaus on tärkeä strateginen tavoite. Mökkipitäjän maine ja tulevaisuus ovat riippuvaisia Puulan puhtaudesta. Tärkeää on huolehtia siitä, että oma, paikallinen ympäristöasenteemme on kunnossa. Miten toimii paikallinen jätevedenpuhdistamo? Millaisessa kunnossa ovat viemäriputket? Mihin päätyvät maatilojen valumavedet? Miten sujuu kuntalaisilta roskien lajittelu? Isot vaikutukset koostuvat pienistä tekijöistä.

Puulan puhtaus ei kuitenkaan ole kiinni pelkästään kangasniemeläisten toimista. Keski-Suomen puolelta, Leivonmäen turvealueilta ja Joutsan puoleisista metsäojituksista aiheutuva humus- ja ravinnekuormitus kulkeutuu Kälkänjoen kautta Puulan latvoille Siikaveteen.
Siikaveden rannalta kotoisin oleva Anja Murto kysyy aiheellisesti: Miten on mahdollista, että Vapo turvetuotantoineen saa jatkuvasti pilata vesistöjä kenenkään puuttumatta. Yksittäisenä isona mokana esille nousee Ylä-Kälkänjärven tyhjennys vuodelta 2010. Tavoite oli puhdistaa Ylä-Kälkänjärvi alapuolisia vesistöjä vaarantamatta. Projekti ei onnistunut. Ylä-Kälkänjärvi ei tullut hyvään kuntoon, mutta Siikavedelle aiheutettiin pahat ongelmat. Ympäristön kannalta tuollainen toiminta on vähintäänkin Talvivaaran luokkaa.

Globaali ilmastonmuutos on meidän kaikkien yhteinen asiamme. Samoin on Puulan puhtaus. On hyvä, että on anjamurtoja ja joukohäkkisiä, jotka jaksavat pitää taistelua yllä. Heitä ei kuitenkaan saa jättää yksin. Puula voi säilyä puhtaana, jos jokainen tekee talkoissa oman osansa.

Kalevi Tiitinen
kalevi.tiitinen@kangasniemenlehti.fi