0

Tavoitteena myös puhdas luonto

Kangasniemen kuntastrategiassa visioidaan ensi vuosikymmenen puoliväliä lauseella ”Leikkiviä lapsia Puulan puhtaassa luonnossa”. Erinomainen tavoite. Kertomatta on jäänyt vain toteuttamisen monet keinot. He, jotka olivat kuulemassa Suomen ympäristökeskuksen biodiversiteettiasiantuntija Riku Lumiaron esitystä Puula-forumissa, tietävät, että ilmastonmuutos luo kunnan visiolle melkoisia haasteita. Ilmaston lämpenemisen johdosta myös Puula saastuu syistä, joihin emme voi paikallisesti juurikaan vaikuttaa. Siksi kaikki, mihin voidaan vaikuttaa, pitäisi tehdä.

Projektivastaava Marko Luhtala puolestaan kertoi, kuinka Saimaan järvilohi tuhottiin 50:ssä vuodessa lähes kokonaan, kun kutujoet padottiin sähköyhtiöiden tarpeisiin. Järvilohi on nyt uhanalaisempi kuin Saimaan norppa. Puulan Kalastusalueen aloitteesta kanta pyritään pelastamaan Nevajoen, Torniojoen ja Saimaan lohikantoja risteyttämällä. Puulalla kaikki lohet ovat istutettuja. Sen sijaan järvitaimen lisääntyy täälläkin muutamassa joessa ja purossa. Läsäkoski niistä tunnetuin.

Järvetkin voivat tuhoutua viidessäkymmenessä vuodessa. Leivonmäen turvesoiden alapuoliset Kälkän alueen pienet lammet on tuhottu paljon lyhyemmässä ajassa. Samoin hyvin pitkälle Puulaan kuuluva Siikavesi. Saastuminen jatkuu sieltä etelään. Liukoinen humus värjää vettä jo Karttuunselällä, toisella Puulan suurista selistä.

Maakuoren rikkominen tuo aina ongelmia vesistöihin. Turvetuotanto on monesta syystä erityisen vahingollinen. Sen tuotantomenetelmät ovat viime vuosituhannelta. Samoin päästöt vesistöihin ja ilmastoon. Lupaehdotkaan eivät vastaa tämän päivän vaatimuksia, eivätkä turvetuottajat joudu vastuuseen niiden rikkomisesta. Kaiken lisäksi yhteiskunta maksaa turpeenpoltosta kovaa päästöoikeuksien hintaa. Turpeen polttamisen lopettaminen olisi kaikkien yhteinen etu. Vesien likaajille tulisi ainakin asettaa taloudelliset sanktiot, kuten VI Puula-forum ympäristönhoitomaksuksi turvetuottajille esittää. Varat käytettäisiin vahinkojen korjaamiseen.

Kuntastrategian mukaisesti toivon, että voimme kaikki nauttia puhtaasta luonnosta tulevaisuudessakin. Tämä edellyttää kaikilta alueen toimijoilta sitoutumista yhteiseen tavoitteeseen. Puhdasta ilmaa kun emme voi muilta ostaa, emmekä puhdasta vettä saada siemenvettä muualta lainaamalla.

Jouko Häkkinen