0

Pääkirjoitus: Seurakuntavaaleissa voi vaikuttaa

Suomalaisen demokratian ongelmana on passiivisuus. Eduskuntavaaleissa, kunnallisvaaleissa ja eurovaaleissa äänestysprosentit ovat olleet jatkuvassa laskussa. Kaukaisena muistona vaalihistoriassa ovat 1960- ja 1970-luvun vuodet, jolloin sekä kunnallisvaaleissa että eduskuntavaaleissa yli 80 prosenttia halusi ottaa kantaa kansakunnan poliittiseen tulevaisuuteen.

Seurakuntavaaleissa äänestämättömyys on oleellisesti muita vaaleja suurempi ongelma. On totuttu pitämään hyvänä saavutuksena, jos äänioikeutetuista yli 20 prosenttia käy antamassa äänensä. Seurakunnan tilaisuuksiin aktiivisesti osallistuvien joukkoon verrattuna äänestäjiä onkin runsaasti. Silti äänestyspassiivisuus nostaa esiin isoja kysymyksiä. Millaisia päätöksiä ja millaisen seurakunnan haluaisivat ne, jotka eivät äänestä?
Passiivisuuden ytimessä on nykymenossa tuttu ”ihan sama” -asenne: Koska en ole aktiivisesti mukana seurakunnan toiminnassa, en ole kiinnostunut siitä, ketkä seurakunnan asioista päättävät. Minulle on yhdentekevää remontoidaanko kirkkoa vai ei. Ja koska itse en seurakunnan palveluita tarvitse, on ihan sama kuinka paljon seurakunta satsaa diakoniatyöhön.

Demokratiassa ei kuitenkaan ole kysymys yksilön mielihaluista ja tarpeista. Seurakuntavaaleissakaan keskiössä ei ole ”minä” vaan ”me”. Tuohon joukkoon ”me” lukeutuvat vanhukset, lapsiperheet, vähävaraiset ja syrjäytyneet. Ne jotka tarvitsevat yhteiskunnalta ja seurakunnaltaan apua, tarvitsevat päättäjiä, jotka osaavat hakea linjauksissaan yhteistä hyvää. Päättäjät puolestaan tarvitsevat tuekseen äänestäjiä. Mitä aktiivisempi ja laajempi on äänestäjien joukko, sen vankempi on päätöksentekijöiden mandaatti.

Marraskuun seurakuntavaaleissa on Kangasniemellä ehdokkaita kolmella listalla. Tule kirkkoon- listalla on 16 ehdokasta, Seurakunta – Yhteisvastuun yhteisö -listalta kaksi ehdokasta ja Palveleva kotiseurakunta -listalta kolme ehdokasta. Kaikkiaan ehdokkaita on 21. Valinnanvaraa on, mutta ei yhtään liikaa. Kirkkovaltuustoon valitaan 19 valtuutettua, joten tarjokkaista vain kaksi joutuu jäämään rannalle.
Vaalien ennakkoäänestys alkaa 6. marraskuuta. Varsinainen vaalipäivä on 18. marraskuuta. Toivottavasti seurakunnan yhteisiin asioihin käyvät kantaa ottamassa monet muutkin kuin ne seurakunnan tapahtumien ahkerat kävijät. Vaikka tuntuisi siltä, että seurakunnan päätökset eivät kiinnosta, kannattaa äänestää. Yksikin ääni voi vaikuttaa seurakunnan suuntaan.

Kalevi Tiitinen
kalevi.tiitinen@kangasniemenlehti.fi