0

Otto Mannisen tien kevyenliikenteen väylä halutaan kuntoon

Tekninen lautakunta päätti syyskuun kokouksessaan puoltaa Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvoston esitystä ja Kangasniemen vanhustentalosäätiön aloitetta, jossa toivotaan vanhainkodilta kirkonkylään johtavan kevyenliikenteen väylän korjausta.
Vanhustentalosäätiö teki aloitteensa kokouksessaan heinäkuun lopulla. Aloitteessa todetaan, että Otto Mannisen tien varressa oleva kävely- ja pyörätie on huonossa kunnossa ja säätiö toivoo sen pikaista parantamista. Säätiö perustelee korjaustarvetta sillä, että kuoppaisuus ja epätasaisuus ovat vaaraksi pyöräilijöille, jalankulkijoille ja apuvälineillä liikkuville. Väylää käyttävät säännöllisesti myös monet näkövammaiset.
Väylällä liikutaan paljon rollaattoreilla ja sähköavusteisilla invapyörillä. Syvät kuopat ja urat sekä eritasossa olevat poikkikadut, joita joudutaan ylittämään, ovat erityisen vaarallisia. Säätiön mukaan vaurioita väylälle ovat aiheuttaneet normaalin kulumisen lisäksi routavauriot ja pinnan aukaisut kaapeleiden asennusten yhteydessä. Väylältä löytyy yli viiden sentin korkeuseroja ja kuoppia.
Omassa käsittelyssään Kangasniemen vanhus- ja vammaisneuvosto piti vanhustentalosäätiön aloitetta tärkeänä ja lähetti aloitteen suoraan liikenneasioista vastaavan Pohjois-Savon ELY- keskuksen käsiteltäväksi määrärahojen varausta ja korjaustoimenpiteitä varten. Myös tekninen lautakunta piti korjaushanketta tärkeänä ja päätti lausunnossaan puoltaa ELY-keskukselle tehtyä esitystä.