0

Pääkirjoitus: Rotomon tavoittelee vahvaa kasvua

Kangasniemeläinen Rotomon Oy on kilpailulla alallaan aktiivisen kehittäjän maineessa. Oman kehitystyön tuloksen yhtiö lanseerasi aiemmin tänä vuonna EKO-peltosalaojaputket, joiden valmistuksessa käytetään kierrätysmuovia. Kierrätys ja uusiokäyttö ovat nykyään tärkeitä sanoja kaikkialla. Ilmastonmuutoksesta huolissaan olevat kuluttajat eivät halua rasittaa luontoa, joten materiaalien uusiokäyttö on yritykselle melkoinen kilpailuvaltti. Rotomon on omalla alallaan Suomessa ainoa yritys, joka käyttää tuotteissaan kierrätysmuovia.

Pitkäjänteisen kehitystyön ja uusien innovaatioiden ansionsa Rotomon pääsi tiistaina uutisoimaan mittavasta yritysjärjestelystä, joka tuonee Kangasniemelle uusia investointeja ja uusia työpaikkoja. Rotomonin omistuspohja laajenee, kun yhtiön osakkeet siirtyvät uudelle Rotopipe Oy:lle. Järjestelyn myötä pääomasijoitusyhtiö Midinvest ja muovialan markkinoinnista pitkän kokemuksen omaava Antti Kuukkanen tulevat mukaan yritykseen. Omistajien joukossa ovat edelleen myös Kari Koskela ja Hannu Tyrväinen, jotka ovat tehneet pitkään töitä Rotomonin kehittämisessä.
Omistuspohjan laajentaminen antaa kangasniemeläiselle muoviosaamiselle mahdollisuuden nousta toiminnassaan kokonaan uudelle tasolle.

Lapaskankaan alueelle on rakentunut vahva ja kehittyvä teollisuuskeskittymä. Alue ja sen yritykset kasvavat entisestään. Todennäköistä on, että laajentumista ja uusia markkinoita hakeva Rotomon ei mahdu nykyisen tonttinsa raameihin. Toivottavasti kunta pystyy kaavoituksellisin keinoin joustavasti huolehtimaan siitä, että laajentumiselle löytyy riittävät mahdollisuudet.
Kunnan pitää tietenkin varautua myös uusiin työntekijöihin. Laajennus tietää uusia työpaikkoja, jotka tuovat mahdollisuuden houkutella kuntaan uusia asukkaita. Itsestään ja odottelemalla positiivisen mahdollisuudet eivät uusiksi asukkaiksi muutu. Olemalla aktiivinen ja innostunut, voi Kangasniemen kuntakin päästä menestyvien yritysten myötä uuden kasvun ja kehityksen makuun.

Kalevi Tiitinen
kalevi.tiitinen@kangasniemenlehti.fi