Pääkirjoitus: Turvallisia koulupäiviä

Koulujen uusi lukuvuosi on käsillä ja opinahjot kutsuvat. Paikkakunnalla koulutielle käy tänään noin 550 oppilasta ja opiskelijaa. Se tarkoittaa isoa muutosta perheiden arkeen.

Isoa muutosta se tarkoittaa myös liikenteeseen. Aamu- ja iltapäivisin koulumatkaliikenteessä on mukana pieniä lapsia, joita autoilijoiden tulee erityisesti huomioida. Lapset eivät osaa vielä kaikkia liikennesääntöjä, eivätkä hahmota vielä liikennetilanteita. Pieni kulkija jää myös helposti katveeseen, joten varovaisuutta täytyy noudattaa.

Myös koulujen saattoliikenteessä kannattaa olla tarkkana, ettei vaaratilanteita pääse syntymään. Lasten turvallinen koulutie on meidän aikuisten vastuulla. Mannerheimin lastensuojeluliiton Kangasniemen osaston vapaaehtoiset ovat tänä aamuna kirkonkylän koulujen läheisyydessä turvaamassa lasten koulutietä ja muistuttamassa autoilijoita tästä vastuusta.

 

Turvallisten koulumatkojen lisäksi myös turvallisia oppimisympäristöjä on syytä synnyttää ja vaalia. Turvallisiin oppimisympäristöihin liittyvät paitsi kunnossa olevat koulurakennukset, myös hyvä luokkahenki ja kaveruussuhteet sekä työrauha ja luottamukselliset suhteet oppilaiden ja opettajien välillä. Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön.

Turvattomuuden tunnetta aiheuttaa koulukiusaaminen. Kiusaamisen havaitseminen on avainasemassa kiusaamisen puuttumisessa, ja tehokkaalla puuttumisella kiusaaminen voidaan saada loppumaan ennen kuin se synnyttää vakavampia vaikeuksia. Kaikki Kangasniemen koulut ovat mukana KiVa Koulu -toimenpideohjelmassa. KiVa Koulu on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma, joka tarjoaa opettajille työkaluja kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen.

Turvallisuuden tunnetta voivat nakertaa myös monet muut ongelmat ja huolet, joissa kouluvuoden aikana voi tarvita apua ja tukea. Nyt alkavana lukuvuonna apua ja tukea on saatavilla aiempaa monipuolisemmin, sillä paikkakunnalla on nyt uusia ammattilaisia tekemässä oppilashuoltotyötä. Eräs heistä on koulupsyykkarina työskentelevä Päivi Ruotonen, joka osuvasti sanoi, että vastoinkäymiset kuuluvat elämään, mutta niiden kanssa ei tarvitse yksin painia.

Tähän näkemykseen voi yhtyä ja apua kannattaa ja saa pyytää ammattiauttajilta. Sitä varten he ovat olemassa.
Turvallisia koulupäiviä kaikille koulunsa aloittaville.

Riikka Klemola
riikka.klemola@kangasniemen-kunnallislehti.fi.