Järvien jäät heikentymässä

Etelä-Savon järvien jäiden kokonaispaksuudet vaihtelivat tiistaina 10.4. tehdyissä mittauksissa 39-42 senttimetrin välillä mittauspaikasta riippuen. Teräsjään osuus kokonaispaksuudesta vaihteli välillä 15-22 senttimetriä. Mittauspaikasta riippuen jäät olivat 5-12 senttimetriä ohuempia kuin huhtikuussa keskimäärin.
Valtakunnallisista jäähavaintopaikoista Haukivuoren Kyyvedellä kokonaisjäänpaksuus oli 10.4. mittauksessa 49 senttimetriä. Haukivedellä Savonlinnan Oravissa lukema oli 48 senttimetriä.
Etelä-Savon ELY-keskus mittasi jään paksuutta neljällä järvellä maakunnan etelä- ja länsiosassa. Mittaukset tehtiin 100 metrin etäisyydellä rannasta.

Jään paksuus ei kerro välttämättä jään kantavuudesta. Heikomman kohvajään osuus kokonaisjäänpaksuudesta oli mittauskohteissa noin puolet. Enimmillään sitä oli Pertunmaan Peruvedellä, jossa kohvajäätä oli vajaa 2/3 kokonaisjäänpaksuudesta. Ilmoitetut jäänpaksuudet eivät milloinkaan kerro kyseisen järven koko jäätilannetta, vaan pelkästään yhden tutkimuskohteen tuloksen Mittauspaikat ovat korkeintaan 100 metrin etäisyydellä rannasta, eivätkä näin ollen kuvaa selkävesien jäätilannetta. Mittauskohteet eivät myöskään sijaitse salmissa eivätkä virtapaikoissa.

Vesisateet ja auringon säteily ovat sulattaneet lumen jään päältä monin paikoin lähes kokonaan ja pääsevät nyt heikentämään kohvajäätä, joka on muutenkin teräsjäätä heikompaa. Aamupakkasilla jää tuntuu kovalta, mutta iltapäivällä aurinko on jo pehmentänyt sitä ja kantavuus on heikentynyt. Tänä talvena kohvajään osuus on ollut melko suuri ja jäät tavanomaista huonolaatuisempia, jolloin ne myös heikentyvät keväällä nopeammin. Jääkerrosten välissä oli mittauskohteissa havaittavissa vesikerros. Alimpana olevan teräsjäänkin laatu alkaa pikkuhiljaa heikentyä.

Sääennusteen mukaan ilman lämpötila seuraavan viikon aikana ylittää 10 astetta useampana päivänä. Yöaikaan on vielä odotettavissa pientä pakkasta. Jäiden haurastuminen kiihtyy entisestään siinä vaiheessa kun öisin ei ole pakkasta.
Kevään eteneminen alkaa näkyä jo rannoillakin. Etenkin maakunnan länsi- ja lounaisosissa on havaittavissa sulapaikkoja rannan tuntumassa. Järvien vedet ovat monin paikoin jo ennestään korkealla ja viime aikoina lumen sulaminen on ollut voimakasta, joten ojien ja purojen virtaamat järviin ovat suuria ja kasvussa. Tämä tulee huomioida jäillä liikuttaessa. Turvavarusteita, kuten jäänaskaleita, kannattaa pitää mukana jäällä.