Pääkirjoitus: Seutuopisto tukalassa tilanteessa

Kangasniemen, Joutsan ja Toivakan yhteinen Puulan seutuopisto on ajautunut tukalaan taloudelliseen tilanteeseen. Opiston saamat valtionosuudet ovat viimeisten viiden vuoden aikana kutistuneet oleellisesti. Vuonna 2013 opiston valtionosuus oli yli 395 000 euroa, tänä vuonna noin 330 000 euroa. Seutuopistolle myönnettyjen valtionosuuteen oikeuttavien opetustuntien määrä on vähentynyt viidessä vuodessa 1767 tunnilla. Nyt tunteja on jäljellä 7046.
Toimintojen kehittämiseen ja laitehankintoihin rahaa ei ole riittänyt, kun kaikki resurssit on haluttu keskittää kurssitoimintaan ja opetustunteihin.

Taloudellisten haasteiden edessä seutuopisto on nyt turvautumassa saneeraukseen ja aikoo aloittaa yt-neuvottelut. Opiston isäntäkuntana toimivan Joutsan kunnan valmistelemat säästöesitykset tähtäävät noin 30 000 euron vuotuisiin säästöihin. Aikomuksena on lakkauttaa kaksi musiikinopettajan virkaa ja lisäksi muuttaa toimeksi yksi musiikinopettajan ja yksi tekstiilityönopettajan virka.
Nykyisellään seutuopiston opetuksesta huolehtii neljän virkasuhteessa olevan opettajan lisäksi noin 90 tuntiopettajaa. Jatkossa aiotaan tukeutua entistä enemmän tuntiopettajiin. Opetustuntien määrä ei säästötoimien vuoksi laske.

Kangasniemeläiset päättäjät ovat olleet opistolautakunnassa mukana käsittelemässä henkilöstösuunnitelmia ja opiston tulevaisuus oli käsittelyssä myös Kangasniemellä helmikuun lopulla järjestetyssä yhteistyökuntien neuvottelussa. Siitä huolimatta yt-neuvottelut vaikutuksineen tutuvat tulevan nyt osin yllätyksenä. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja, opistolautakunnan jäsen, Simo Hokkanen arvioi, että joutsalaisilla on ollut nyt matkassa ”vähän liikaa efforttia”.

Tiukka taloudellinen tilanne antaa varmasti aiheen yt-menettelyyn. Virkojen muuttamista toimiksi ei vastusta kukaan. Kangasniemellä ollaan kuitenkin huolissaan siitä, että virkojen lakkautukset saattavat vaikuttaa musiikinopetuksen suunnitteluun. Tuntiopettajat eivät suunnittele, vaan huolehtivat vain omista tunneistaan. Iso kysymys on, miten suunnittelun puute vaikuttaa käytännön opetukseen.

Kuntien yhteistyöpalavereissa joutsalaiset ovat ilmoittaneet, että voisivat luopua roolistaan opiston isäntäkuntana. Jos joutsalaiset luopuvat, Kangasniemen kannattaa tarttua vastuuseen. Jos vetovastuu on Kangasniemellä, eivät yt-neuvottelut seurauksineen jatkossa pääse yllättämään.

Kalevi Tiitinen
kalevi.tiitinen@kangasniemen-kunnallislehti.fi

2 kommenttia aiheesta “Pääkirjoitus: Seutuopisto tukalassa tilanteessa

  • 28.3.2018 at 12:50
    Permalink

    Pieni korjaus: asiaa on käsitelty useita kertoja opistolautakunnassa ja vuosien varrella useissa kuntien välisissä neuvotteluissa. Yksi musiikinopettaja pystyisi suunnittelemaan opiston koko musiikinopetuksen – suunnitteleehan tekstiilinopettajakin koko opiston kädentaitojen laajan opetuksen (rehtori suunnittelee kolmasosan eli kaiken muun opetuksen).

  • 28.3.2018 at 13:00
    Permalink

    Vielä yksi lisähuomio: opisto on saanut kolmena perättäisenä vuotena opetushallitukselta hankerahoitusta toiminnan kehittämiseen. Rahaa kehittämiseen on ollut viime vuosina varmasti riittävästi. Laitehankinnoille ei ole juuri tarvetta, koska opisto toimii pääosin kuntien omissa tiloissa ja käyttää tiloissa olevia laitteita.

Comments are closed.