Kannustamisessa riittää tehtävää

Paikallislehti on lähellä lukijaa. Paikallislehti on täynnä kotiseutunostalgiaa. Paikallislehti kertoo tärkeät uutiset luotettavasti. Paikallislehti on mukana tavallisen ihmisen arjessa. Paikallislehti on tärkeä vaikuttamisen väline. Paikallislehti rakentaa kotiseutuhenkeä. Paikallislehti luetaan tarkasti.
Vaikka puheet kertovat median murroksesta, ovat nuo paikallislehtien vanhat mainoslauseet edelleen ajankohtaisia. Tekniikka on kehittynyt ja maailma monella tavalla muuttunut, mutta paikallisen viestinnän ydin on ennallaan. Lehden ydintehtävä kiteytyy tietenkin journalismiin, luotettavaan uutisvälitykseen. Samalla paikallislehden tehtävä kuitenkin on rakentaa yhteisöllisyyttä, pitää huolta kotiseutuhengestä ja tuupata sopivasti vauhtia ja antaa kannustusta niille aktivisteille, jotka tekevät työtä paikkakunnan hyväksi.

Kangasniemen paikallisviestinnän maisemaan olen nyt katsellut päätoiminnan näkökulmasta runsaan kuukauden ajan. Tänä aikana keskeisesti on juttukeikoilla ja keskusteluissa noussut esiin kannustaminen.
Varsinkin valtakunnallisessa uutistyössä helposti korostuvat kritiikki ja negatiivisuus. Tietenkin ikävätkin uutiset on kerrottava myös täällä oman paikkakunnan ympyröissä, mutta ärhäkän kritiikin sijaan täällä astuu positiivisuus.
Yhteisöllisyyden tärkeätä viestiä tällä paikkakunnalla ovat osaltaan korostaneet aiemmat päätoimittajat Oskari Kyröläisestä Timo Ruotsalaiseen. On hienoa, mutta samalla vastuullista, olla jatkamassa tuota ketjua.
Kangasniemi on täynnä aktiivisia toimijoita, jotka ahertavat liikunnan, musiikin, kirjallisuuden, kylätoiminnan sun muiden aktiviteettien parissa. Noiden aktivistien toiminnasta rakentuu Kangasniemen sielu. Omalta osaltani haluan varmistaa, että lehti hoitaa tehtävänsä noiden aktivistien kannustajana.

Sekin kannattaa muistaa, että lehtityö on yhteislaulua, ei solistin hommaa. Ilman osaavaa ja kokenutta henkilökuntaa ja avustajia homma ei toimisi. Samoin tarvitaan teitä lukijoita ja yhteistyökumppaneita. Kun silmiä ja korvia on pitäjän eri puolilla tarpeeksi, varmistuu se, että monet kertomisen arvoiset jutut päätyvät kaikkien nähtäville.
Kangasniemen Kunnallislehti on perinteikäs ja hyvä lehti. Tehdään siitä yhdessä vieläkin parempi.
Kalevi Tiitinen
Päätoimittaja