Tieto- ja viestintätekniikan opetukseen suunnitelma

Kunnan sivistys- ja hyvinvointilautakunta on hyväksynyt paikkakunnan perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelman.
Suunnitelman ovat valmistelleet Kangasniemen kunnan tieto- ja viestintätekniikan tuutoreina toimivat Joni Kääriäinen ja Päivi Paappanen. Suunnitelma kattaa vuodet 2016-2020.
Suunnitelman ajatus on, että tieto- ja viestintätekniikka eri muotoineen on luonteva osa opetusta ja oppimista koko esi- ja perusopetuksen aikana.
Suunnitelman toteutuminen edellyttää, että asia huomioidaan talousarvion laadinnassa. Laitehankintojen lisäksi suurempi merkitys alkaa olla laitteiden ylläpidon järjestämisellä kuten tietoturvalla, riittävällä käyttäjäkoulutuksella sekä verkko- ja lähiverkkoratkaisuilla. Kunta ei voi voi juurikaan vaikuttaa operaattoreiden yhteyksiin, mutta rakennusten sisällä olevien lähiverkkojen tekeminen on kunnan omien ratkaisujen varassa.
Suunnitelman mukaan käyttäjäkoulutuksen tulee painottua teknisen osaamisen sijasta pedagogiseen osaamiseen. Suunnitelmassa on asetettu tavoitteeksi, että jokainen opettaja osallistuu tieto- ja viestintätekniikan täydennyskoulutukseen.
Koska tieto- ja viestintätekniikka ja sen pedagoginen kehittäminen ovat pinnalla myös valtakunnallisesti ja niiden kehittämiseen on haettavissa valtion erityisavustusta. Kunta on hakenut avustustukia ja tulee hakemaan niitä yhä suuremmassa määrin.
Viime vuonna käyttöönotettu uusi perusopetuksen opetussuunnitelma nostaa tieto- ja viestintätekniset taidot yhdeksi laaja-alaisista osaamisalueista koulujen opetuksessa.