Essote vastustaa Attendon ja kunnan sote-kauppoja

Essote suhtautuu hyvin varauksellisesti Kangasniemen kunnan ja Attendon välillä viriteltyihin sote-kiinteistöjen kauppoihin. Neuvottelujen ja mahdollisen kaupan kohteena ovat toimitilat, Männikkö ja Mäntykangas, joissa Essote tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja. Essote on vuokrannut tilat käyttöönsä Kangasniemen kunnalta.
Kangasniemen kunnanhallituksen lausuntopyyntöön vastauksen valmistellut kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen linjaa, että kiinteistökauppa saattaa olla ristiriidassa sote-palveluista tehtyjen sopimusten kanssa. Kortelaisen tulkinnan mukaan perussopimuksen tarkoitus ja sen sanamuodon mukainen tulkinta näyttäisi edellyttävän sitä, että jäsenkunta toimii vuokranantajana niiden toimitilojen osalta, joissa on kysymys perussopimuksen tarkoittamista paikallisista palveluista, ellei jäsenkunta ja Essote perussopimuksen 25 §:n 3 momentin sallimalla tavalla sovi yksittäistapauksessa asiasta toisin. Perussopimus asettaa siis jäsenkunnille velvoitteen mahdollistaa toimitilaratkaisuillaan Essoten käyttöön asianmukaiset toimitilat paikallisten palvelujen tuottamisessa.
Lausunnon mukaan Essote näkee tärkeänä, että ikääntyneiden palveluasumista on lähellä kuntalaisia Kangasniemellä ja Männikkö säilyy Essoten omana toimintana. Männikön tilat vastaavat tarvetta ja ovat tarkoituksenmukaiset ja toimivat. Männikössä on tehostetun palveluasumisen paikkoja 22.
Mäntykankaan tilat ovat Essoten näkökulmasta haasteelliset ja vaativat remonttia. Tulevaisuudessa on syytä arvioida näiden tilojen käyttöä ja korvaavia tiloja. Mäntykankaassa on 44 asumispalvelupaikkaa.
Essoten hallitus päättää lopullisesti lausuntonsa sävystä kokouksessaan tänään torstaina.

Kommentteja aiheesta “Essote vastustaa Attendon ja kunnan sote-kauppoja

  • 5.5.2017 at 12:14
    Permalink

    Kangasniemen kunta on nyt saanut riittävän vahvan signaalin, ettei Attendon kanssa käytäviä kauppaneuvotteluja kannata jatkaa. Tulee myös muistaa, että Attendo on veroparatiisiyhtiö, jonka taustalla toimivista henkilöistä ei juurikaan saada tietoa.

Comments are closed.