0

Yhdistykset ovat kunnalle elintärkeitä

Yhdistysten tärkeys tulee esille, kun miettii millainen Kangasniemi olisi ilman yhdistyksiä. Tulevaisuuden kunnissa hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen korostuvat entisestään ja samalla yhteistyö ja kumppanuus yhdistysten kanssa nousee keskeiseksi.
Terveysjärjestöt, kyläyhdistykset, eläkeläisjärjestöt, urheiluseurat, kulttuurialan yhdistykset, metsästysseurat, ja muut yhdistykset säteilevät toiminnallaan laajasti hyvää ympäristöönsä ja koskettavat lähestulkoon jokaista kuntalaista muodossa tai toisessa. Ne tarjoavat tärkeän yhteisön, jossa harrastaa ja toimia samanhenkisten ihmisten kanssa. Elinvoiman vinkkelistä yhdistykset ja niiden järjestämät tapahtumat markkinoivat osaltaan kuntaa, tuovat rahaa pitäjään, luovat pöhinää ja parantavat kunnan imagoa.
Kunnissa tulee tehdä aktiivisesti yhteistyötä yhdistysten kanssa. Näin Kangasniemellä tehdäänkin, mutta aina voidaan tehdä vielä paremmin. Kuntien tavat tukea yhdistysten toimintaa ovat monet: kuten kunnan tilojen antaminen käyttöön ilmaiseksi tai edullisesti, perus- ja kohdeavustusten antaminen tai vaikka kunnan yhdistyksille järjestämät tiedotus- ja keskustelutilaisuudet. Kunnan pienenkin avun merkitys voi olla yhdistykselle suuri.
Tiivis kumppanuus kunnan ja yhdistysten välillä mahdollistaa yhdistysten osaamisen hyödyntämisen kunnan palveluiden tuottamisessa. Parhaimmillaan palvelut paranevat ilman lisääntyviä kustannuksia kunnille. Hyvä esimerkki tällaisesta kumppanuudesta on parhaillaan alkamassa oleva kangasniemeläisten urheiluseurojen tuottama iltapäivätoiminta koululaisille urheilun ja liikunnan valtakunnallisen kattojärjestön tukemana.
Yhdistyksillä on myös suuret mahdollisuudet lisätä paikkakunnan ulkopuolelta tulevien rahavirtojen saamista kuntaan hyödyntämällä valtion, EU:n ja muiden tahojen avustuksia. Näitä avustuksia yhdistysten tulisi hakea enemmän. Tämä, jos mikä lisäisi Kangasniemen elinvoimaa.
Yhdistysten tekemä työ on elintärkeää, minkä vuoksi kunnan tulee panostaa niiden kanssa tehtävään yhteistyöhön ja kumppanuuteen.
Hannu Tiusanen
Kangasniemen Kalskeen puheenjohtaja
Kunnanvaltuutettu
Kunnallisvaaliehdokas (Kesk.)