0

Tavoitteena henkilöstön siirto Attendolle

Kunnanhallituksessa 3.4.2017 käsiteltiin ensimmäisen kerran virallisesti Attendon kanssa käytyjä neuvotteluja. Muut tilaisuudet ovat olleet ns. neuvoa antavia, eivät päättäviä.
Esityslistassa ei ollut päätösesitystä, vaan se tuotiin kokouksessa. Jälleen haluttiin toimia salaisesti.
Osalla tämän hetkisistä päättäjistä on tavoitteena selkeästi saada terv.- ja sos.huollon yksiköt myytyä alihintaan ilman kilpailutusta yksityiselle Attendolle. Samalla tavoitellaan hoitohenkilöstön siirtoa samalle tuottajalle, vaikka siitä päätöksestä vastaakin ESSOTE. Erityisesti hallituksen ja valtuuston puheenjohtajat rummuttavat asian viemistä eteenpäin.
Tukipalveluita Attendo ei tarvitsisi, voidaan vain arvailla kuka niitä tekee ja mistä väki tulee.
Kangasniemeläisillä on varaa rakentaa omilla varoilla vanhuksille uusia tiloja, jos halutaan. Hoidon laatu ei tule pelkästään seinistä, vaan se tulee arvoista, hoitajien etiikasta ja ammattitaidosta sekä hoitohenkilökunnan määrästä. Me voimme markkinavoittojen sijaan palkata  ESSOTEEN useamman työntekijän turvaamaan ihmisten arvokasta hoiva- ja hoitotyötä.
Ja vielä: haluaako henkilöstö siirtyä yksityiselle työnantajalle, missä työehdot ja palkkaus muuttuvat heikommiksi ? Kannattaisiko tämä kertoa henkilöstölle?
Tuula Vornanen
Kuntavaaliehdokas SDP