0

Paikkakunnan parhaaksi

Kunnallisvaaliehdokkaaksi lähteminen oli seurausta siitä, etten päässyt yksinkertaisesti asiasta eroon. Ehdokkuusasia tuli vastaani niin Kangasniemen Kunnallislehden jutusta, jossa mainittiin että ”KD:lle ei näiltä näkymin ole tulossa yhtään ehdokasta Kangasniemelle”, sekä saatuani linkin ”lähde KD:n kunnallisvaaliehdokkaaksi” facebookiin.  Asia tuli niin monta kertaa vastaan etten voinut sitä sivuuttaa.
Olen aiemmin toiminut kuntapolitiikassa kulttuurijaostossa ja sivistyslautakunnassa Lempäälässä. Eli ihan vieras asia kuntapolitiikassa oleminen ei minulle ole.
Olen asunut Kangasniemellä perheeni kanssa nyt n. 1v 8kk. Tässä ajassa olen ehtinyt tutustua kunnan toimintaan sekä kuntalaisiin. Uusi ihminen voi nähdä kunnan  ”uusin silmin”, mitä kauemmin asunut ei ehkä aina näe. Kunnassa kuitenkin tarvitaan kumpaakin näkökykyä, uutta ja  kokemuksen tuomaa sekä tilanteiden taustojen tuntemista.
Viiden lapsen ja nuorimmaisen vammaisen lapsen äitinä olen saanut vankan  kokemuksen lapsi- sekä vammaisten lasten perheiden elämästä. Olen toiminut  lapseni omaishoitajana n. 11 vuotta. Omaishoitajan arki ja haasteet ovat siis minulle tuttuja. Omien vanhempieni myötä olen oppinut myös näkemään mitä on elää vanhuksena tämän päivän Suomessa. Lisäksi olen työskennellyt päivä- ja vanhainkodeissa.
Tämän kokemuksen pohjalta haluan olla tukemassa niin lapsiperheiden kuin vanhusten hyvinvointia Kangasniemen kunnassa.  Haluan olla edesauttamassa riittävää, osaavaa ja laadukasta kotihoitoa sitä tarvitseville lapsiperheille sekä vanhuksille. Jokaisesta syntyvästä lapsesta kunnassa voisi antaa nk. vauvalisän. Omaishoitajille haluaisin riittävästi omaishoidon vapaita ja tilapäishoitoa. Omaishoitaja kun on kiinni hoidettavassa 24/7 niin on selvää, että voimavarat ovat  vähissä, jos ei välillä pääse virkistäytymään. Kaikkien etu on, että niin hoidettavien kuin perheidenkin hyvinvoinnista huolehditaan kunnolla.

Kunnan velkatilanne on niin suuri tällä hetkellä, etten suosi päivähoitomaksujen poistamista, mutta perheiden varallisuustilanne tulisi kuitenkin huomioida. Maksuissa tulisi turvata riittävä toimeentulo niin perheille kuin vanhuksille.
Kaupallisen koulutuksen/ – kokemuksen ja yrittäjätaustan omaavana haluaisin olla tukemassa paikallisia yrittäjiä sekä uusia alkavia yrittäjiä. Tarvittaisiin lisää työpaikkoja kuntaan, jotta saataisiin lapsiperheitä houkuteltua muuttamaan paikkakunnalle. Kunta on vasta silloin elinvoimainen, kun kunnalla on riittävästi tarjolla työtä nuorille ja perheille.
Lukiokoulutus tulisi tehdä houkuttelevammaksi myös ulkopaikkakunnan nuorille. Lukio voisi erikoistua joko yritys-, kieli-, liikunta-, ilmaisu- tai musiikkipainotteiseksi. Tänä päivänä nuoria on alkanut enemmän kiinnostaa oman yritystoiminnan virittäminen kun markkinoilla ei ole riittävästi työtä tarjolla. Kangasniemelle voisi virittää lisää koulutusmahdollisuuksia esim. työllisyyskoulutusta tai jopa kansanopisto, Puula-opiston lisäksi. Nuoret voisivat innostua jäämään pidemmäksi aikaa paikkakunnalle opiskelemaan ja työtä tulisi lisää kuntaan koulutusten myötä. Kyläyhteisöjen toimintaa tulisi kannustaa vireämmiksi, koska kylät ovat Kangasniemelle elinehto. Kylissä on mukava asua ja kyläkoulut tulisi säilyttää.
Sisustus- ja teatterialan koulutuksen ja kokemuksen myötä minulla on luovuutta nähdä asioita uusin silmin. Sisustajan tehtävänä on nähdä tila uudella tavalla ja mitä korjattavaa tai uudistettavaa tilassa on. Joskus tilaan riittää pelkkä stailaus. Tätä ominaisuutta voisi hyödyntää kunnan asioissa.
Teatterintekijänä jokaisella on oma vastuualueensa ja taitavalla tiimillä saadaan aikaiseksi hienoja kokonaisuuksia. Siinä toteutuvat yhdessä tekeminen ja positiivisen ilmapiirin luominen. Jokainen voi olla tärkeä omalla paikallaan ja kaikki tekevät saman päämäärän mukaisesti loistokkaan esityksen. Tätäkin voidaan myös soveltaa kunnan yhteisessä työskentelyssä.
Haluan toimia rakentavasti, yhteistyökykyisesti ja kristillistä arvomaailmaa toteuttaen kaikkien kanssa. Toinen toistenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Kaikki siis lähtee toisen kunnioittamisesta. Siksi oma mottoni näissä kunnallisvaaleissa on ”Yhdessä enemmän!”.
 En ole poliitikko vaan olen tavallinen kansalainen, samanlainen kuin sinä, kuntalainen! Tehkäämme Kangasniemestä kunta, jossa kaikilla kuntalaisilla on hyvä asua!

Sirpa Söderström
omaishoitaja, evankelista
Kristillisdemokraattinen puolue, KD kunnallisvaaliehdokas