0

Vahvuuksia kehittämällä tulevaisuuteen

Kangasniemellä on moneen muuhun kuntaan verrattuna hyvin tiedettyjä luonnon vahvuuksia. joihin pohjautuen meillä on vahva perusta pitää kunta elinvoimaisena ja itsenäisenä. Mutta se ei tapahdu pelkästään entiseen malliin, vaan pitää rohkeasti hakea uusia näkökulmia.
Etätöiden tekeminen kotoa tai vapaa-ajan asunnosta on laajenemassa. Yhteydet mihin tahansa maailmalle onnistuu täälläkin kotikonttorista, toki parannettavaa aina on. Matkustus kauas työntekopaikalle tai kesäasunnolta kotipaikkakunnalle vähenee ja läsnäolo kunnan alueella lisääntyy. Tämän varmistamiseksi kunnan palvelujen ja elinkeinoelämän tarjonta on hyvä olla tilanteen tasalla muulloinkin kuin vain kesäaikaan.
Nykypäivän tuomat digiratkaisut luovat uutta yrittäjyyttä, jossa yhdistetään tekniikan mahdollisuudet parantamaan kuntalaisen jokapäiväisen elämän sujumista, olipa hän missä elämän vaiheessa tahansa. Meidän tulee lisätä yhteistyötä Mikkelissä ja Jyväskylässä olevien huippuluokan koulutusta tarjoavien oppilaitosten kanssa, joka tukee tätä kehitystä.

Ikääntyvien pärjääminen mahdollisimman pitkään tutuilla kotikonnuilla pitää mielen virkeänä, jolla on kokonaisvaltainen vaikutus terveyteen. Sitä tukemassa ovat ensisijaisesti turvalliset ihmiskontaktit, mutta myös tekniset ratkaisut kuten esimerkiksi älykäs talotekniikka. Tässä kunnalla on mahdollisuus olla kehittämässä uusia toimintatapoja yhdessä kuntalaisten kanssa.
Hoiva- ja terveyspalveluihin vaikuttamiseen on kunnalla jatkossa rajoitetut mahdollisuudet. Kaikki kuntalaiset ovat varmaankin siinä samaa mieltä, että nämä palvelut tulee saada kotikunnasta. Kyllä siinä on jo painoarvoa palveluiden säilymiseen sinänsä, emmehän kuitenkaan ole pienimmästä päästä. Vaikuttamista tarvitaan asioiden kulkuun näissä isoissa organisaatioissa paitsi meidän edustajiemme kautta myös julkisen keskustelun avulla.
Keskittämällä liikunta- ja vapaa-ajan palvelujen voimavaroja yhdessä muiden toimijoiden kanssa voimme saada aikaan kohtuutasoisen uimahalliratkaisun monipuolistamaan eri ikäisten kuntoliikunta- ja virkistystoimintaa.
Lapsiperheille suunnattuja aamu- tai iltapäivätoimintoja tulee  toteuttaa jollain muotoa myös kylillä.
Tämä on sitä huolenpitoa.

Ismo Manninen
kunnallisvaaliehdokas, Keskusta.