0

Tarvitsemme inhimillistä päätöksentekoa

Minulle tämä on ensimmäinen kerta vaaliehdokkaana. Päätökseni ruveta ehdokkaaksi syntyi halusta voida vaikuttaa meitä kaikkia lähellä olevissa tärkeissä ja merkittävissä asioissa.
Se, että olen juuri Vihreiden ehdokas, johtuu ennen kaikkea siitä, että Vihreiden vaaliohjelma antaa tilaa inhimillisyydelle ja ns. pehmeille arvoille. Raha ei saa olla se tärkein kriteeri, jonka mukaan päätöksiä tehdään. Ihmistä ei pidä unohtaa.
Tarvitsemme inhimillistä päätöksentekoa yhteiskunnassamme. Niin kovin usein meillä on tunne, että emme ole merkityksellisiä. Meitä ei kuulla, emme voi vaikuttaa. Kuinka usein ihmiset sanovatkaan: ’Se on turhaa. Ei kannata.’ Toivonkin, että pääsemme pois tästä pessimismin ja passiivisuuden ilmapiiristä, että rohkenemme osallistua ja antaa äänemme kuulua. Kangasniemelle on luotava luottamuksellinen ilmapiiri. Kun päätöksenteosta tehdään avointa ja läpinäkyvää, on kuntalaisten helpompi luottaa päätöksentekijöihin. Näin kynnys osallistua kunnan asioihin laskee, jolloin yhteisöllisyys kasvaa. Juuri tätä me tarvitsemme.
’Yhdessä rakennamme paremman huomisen’ on Vihreiden johtolause näissä vaaleissa.
Lapsiperheitä ajatellen se tarkoittaa mm. sitä, että huolehdimme kaikkien lasten tasa-arvoisesta mahdollisuudesta varhaiskasvatukseen.
Nuorien paremmasta huomisesta voimme huolehtia vaikkapa tarjoamalla heille monipuolisemmat harrastusmahdollisuudet Kangasniemellä. Niitä pitäisi kehittää yhdessä nuorten kanssa, heidän ehdoillaan. Poistaisiko skeittilautapuisto mopokaahaajat kylän keskustasta?
Sote-uudistus on parhaillaan käynnissä ja se tuo mukanaan monenlaista epävarmuutta. Kunnilla säilyy kuitenkin merkittävä rooli ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Voimme keskittyä ennalta ehkäisevään toimintaan ja siten auttaa ihmisiä pysymään terveinä. Liikunta, kulttuuri ja kirjasto ovat tällöin keskeisessä asemassa.
Toivon, että tunnet minun kanssani olevasi vastuussa tulevaisuudestamme ja tulet äänestämään. Päätös on sinun.
Marjo Heikkinen-den Arend
Vihreiden kuntavaaliehdokas