0

Kunta saa verotuloja puunmyynnistä

Lähes joka vuosi eduskunnassa vaaditaan metsille kiinteistöveroa. Me metsänomistajat kyllä kannamme oman osuutemme kunnan tuloista ilman kiinteistöveroakin. Tämä ei vain näy kunnan talousarviossa tai tilinpäätöksessä omana rivinään.
Metsänomistuksesta kertyvät verotulot sisältyvät kunnassa yhteisövero-osuuteen metsäeränä. Sen laskeminen on hyvin monivaiheinen prosessi ja kunnan saamissa verotilityksissä tai niiden ennakoissa summaa ei näy. Pyysin kuitenkin viranhaltijoilta arviota asiasta ja täysin epävirallisesti sain tietoa, että yhteisöverosta noin 2/3 olisi metsäerää. Käytännössä tämä tarkoittaisi noin 1,5 miljoona euroa vuosi.
Mainittakoon lyhyesti, että yksittäinen puukauppa ei vaikuta suoraan kunnan saamaan verotuloon, vaan laskenta tapahtuu metsäkeskustasolla ja jaon perustana kunnille on kunnan alueella sijaitseva metsäpinta-ala ja taitaa verotuloista osa jäädä valtiollekin. Lisäksi on syytä korostaa, että metsänomistajan kotipaikkakunnalla ei ole merkitystä jakomallissa.
Tämä laskentamalli otettiin käyttöön vuonna 2007, kun metsäverotus siirtymäkauden jälkeen kaikilla yksityisillä puunmyyjillä muuttui laskennallisesta kasvuun perustuvasta pinta-alaverotuksesta puun myyntitulon verotukseen. Pinta-alapohjaisessa metsäverotuksessa laskennallinen tulo oli ansiotuloa ja silloin kertynyt vero meni kokonaisuudessaan henkilön kotikunnalle.

Itse olen usein kirjoitellut ja muutoinkin ottanut kantaa metsäverotukseen, mutta olen aina keskittynyt puunmyyjän verotukseen liittyviin epäkohtiin. Nyt olisi tietenkin aika keskustella siitä, milloin edes pieni osa metsätuloista kerätyistä varoista käytettäisiin haja-asutusalueiden tieverkkojen korjaukseen ja ylläpitoon. Metsähän ei juuri muuta palveluja kunnalta vaadi!
Omalta osaltaan metsänomistajat osallistuvat myöskin yksityistiemaksuihin. Toki muut tieosakkaat pitävät näitä liian pienenä. Niinä harvoina vuosina, kun palstalta pääsee puuta myymään, niin tiehen valitettavasti jää puunkuljetuksesta jälkiä, ja silloin kyllä syytetään tien rikkomisesta.
Minulta vaaditaan usein löytämään/sanomaan asioista jotain positiivistakin, niin olkoon se tässä asiassa se, ettei yksikään valtuutettu, nykyinen tai tuleva, pysty vaikuttamaan tämän tuloerän euromääriin, mutta valitettavasti niiden käyttöön.
Tapio Viljanen
Luusniemi